Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập môn tiếng Anh lớp 1 đến 12, hệ Đại học, lĩnh vực thương mại, học thuật... cho học viên tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức tiếng anh của mình.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thay vì đưa ra câu dịch theo từng từ một (word by word) như các trang web dịch trực tuyến khác, New World đưa ra nhiều câu đàm thoại có liên quan đến từ khóa tìm kiếm để người dùng lựa chọn.
 
 
 
 

© 2011 Công ty TNHH Đào tạo nguồn nhân lực Thế Giới Mới