CÂU CHUYỆN HỌC TƯƠNG TÁC VỚI BÉ
Trung tâm anh ngữ New World

New World là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo và dịch vụ, bao gồm:

  • Chương trình Anh ngữ
  • Chương trình Quản trị Kinh doanh
  • Đào tạo Anh ngữ cho doanh nghiệp
  • Khóa huấn luyện giáo viên.

© 2011 Công ty TNHH Đào tạo nguồn nhân lực Thế Giới Mới